Background Background
Նախագիծ | Անձի մարքեթինգի առցանց դպրոց
Նախագիծ | Անձի մարքեթինգի առցանց դպրոց Darken background

Ստեղծվեց օնլայն-դպրոց, որի միջոցով տարբեր ոլորտի մասնագետներ փորձագետների կողմից ստացան անհրաժեշտ գիտելիքներ, որի միջոցով ստողծեցին և զարգացրի սեփական «ԵՍ-բրենդը»

Մեր նախագծերը
7
Օգոստոս, 2019
google_analytics_views_alt
4
Marketing Forum for Photo Business 2017
Marketing Forum for Photo Business 2017 Darken background

Ֆորում հատուկ լուսանկարիչների համար

Մեր նախագծերը
16
Մայիս, 2017
#Hellomarketing
#Hellomarketing Darken background

Ինտենսիվ մարքեթինգի կուրս 1 ամիս 11 օրում

Մեր նախագծերը
25
Ապրիլ, 2017
google_analytics_views_alt
44
University Tour` Երևանի պետական համալսարանում
University Tour` Երևանի պետական համալսարանում Darken background

Վերջին կանգառը մայր բուհն էր.ավարտվեց «University tour» նախագիծը

Մեր նախագծերը
22
Ապրիլ, 2017
google_analytics_views_alt
16